19 травня 2022 року umsakafped@ukr.net Мапа сайту
Цвіренко Світлана Миколаївна 

Цвіренко Світлана Миколаївна 

завідувачка кафедри, кандидат медичних наук, доцент кафедри.

В 1989 році закінчила з відзнакою Полтавський медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».  В 1989-1991 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії. В 1991 р. прийнята на посаду  асистента. В 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичне обґрунтування використання гліцину в реабілітації новонароджених з внутрішньоутробною гіпотрофією на другому етапі виходжування немовлят». з 2003 року переведена на посаду доцента кафедри факультетської педіатрії з неонатологією. В 2004 році присвоєно вчене звання доцента. З 2017 року –  завідувачка кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією.

Автор 150 наукових праць, серед яких 4 монографії, 8 навчальних посібників.

Має вищу кваліфікаційну категорію з фаху «Педіатрія» та вищу кваліфікаційну категорію з фаху «Неонатологія». Є членом асоціації неонатологів України та асоціації педіатрів України.

Адреса електронної пошти: elajsa@ukr.net

Похилько Валерій Іванович

Похилько Валерій Іванович

доктор медичних наук, професор кафедри

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, лікувальний факультет у 1987 році. З січня 1990 року працює лікарем анестезіологом-реаніматологом відділення реанімації дитячої міської клінічної лікарні м. Полтави.

У 2000 році закінчив аспірантуру з педіатрії на базі Української медичної стоматологічної академії м. Полтави., та захистив кандидатську дисертацію за темою “Захворюваність та нервово-психічний розвиток дітей грудного віку, яким проводилась інтенсивна терапія”.

З 2004 року працює на кафедрі педіатрії № 1 з пропедевтичною педіатрією та дитячими інфекційними хворобами. В лютому 2006 року призначений на посаду доцента кафедри пропедевтики дитячих хвороб та факультетської педіатрії з неонатологією.

У 2010 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: «Асфіксія у новонароджених: патогенез, діагностика та лікування (клініко- експериментальні дослідження)». В цьому ж році рішенням президії Вищої атестаційної комісії України присвоєний науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності «Педіатрія».

Автор понад 285 наукових праць, в тому числі 20 патентів, 6 монографій, 14 посібників та співавтор 3-томного підручника «Неонатологія». Керівник 7 міжнародних клінічних випробувань.

Є співавтором двох методичних рекомендацій: «Ентеральне харчування новонароджених дітей у відділеннях інтенсивної терапії»; «Генетичний моніторинг новонароджених у відділеннях інтенсивної терапії (на прикладі генів сімейства глутатіон-s-трансфераз)».

Відповідальний виконавець НДР кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією за тематикою: "Розробити клініко-лабораторні критерії,  методи   прогнозування та запобігання метаболічних порушень у дітей раннього віку" на 2020-2024 рр. Державний реєстраційний номер  0120U102856

Має п’ять посвідчень на раціоналізаторську пропозицію.

Згідно Наказа Президента України № 162/2017 від 15 червня 2017 року «Про відзначення державними нагородами України з нагод и Дня медичного працівника» Похилько Валерію Івановичу присвоєне почесне звання «Заслужений лікар України»

У 2003, 2009, 2012 роках нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України за вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я

У 2012 році став лауреатом обласної премії ім. М. В. Скліфосовського та нагороджений дипломом в номінації: «Кращий вузькопрофільний фахівець в галузі охорони здоров’я» за вагомий особистий внесок у розвиток і становлення сучасної вітчизняної медицини, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію, організаторські та творчі якості.

У 2013 році за значний особистий вклад в науково-педагогічну та виховну роботу в академії нагороджений медаллю «Відзнака ректора».

У 2016 році нагороджений подякою Міністерства охорони здоров’я України за вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю.

За особисті заслуги перед українським народом у 2017 році  Похилько В.І. нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України.

В 2017 році присвоєно звання «Заслужений лікар України», а в 2018 році за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я підготовку кваліфікованих фахівців нагороджений почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації.

В 2019 році за значний особистий вклад в роботу та розвиток Асоціації неонатологів України нагороджений медаллю «За бездоганну медичну службу».

Адреса електронної пошти: v.i.pokhylko@gmail.com

 

Фесенко Марія Євгенівна

Фесенко Марія Євгенівна

доктор медичних наук, професор

Закінчила у 1961 році Харківський медичний інститут. У 1992 році захистила докторську дисертацію  “Клініко-параклінічна характеристика, діагностика та лікування бронхітів у дітей раннього віку”. З 1993 по 2006 рр. очолювала кафедру пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми.

Має вищу лікарську категорію. Є автором 170 друкованих робіт, 3 навчальних посібників (навчальний посібник «Хворий малюк» відзначено дипломом III ст. Лауреата обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини» в номінації «Краща університетська книга»), співавтором патенту на корисну модель, має 2 свідоцтва про реєстрацію авторського твору.

З 1994 р. очолює міське товариство педіатрів. Є членом Полтавського обласного медичного товариства педіатрів, членом Асоціації неонатологів України.

Адреса електронної пошти: fesenko_mv@ukr.net

Зюзіна Лариса Степанівна

Зюзіна Лариса Степанівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

У 1990 р. закінчила Луганський медичний інститут. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію “Клініко-імунологічна характеристика, лікування та профілактика респіраторно-вірусних інфекцій та ангін у робітників виробництва газорозрядних ламп”. Доцент кафедри з 2007 року. Має вищу лікарську категорію.

Є автором 148 друкованих робіт, співавтором  навчального посібнику із грифом МОЗ України, двох монографій, одного патенту, має одне свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Виконує обов’язки завідувача навчальною частиною кафедри. 

 

Адреса електронної пошти: porohll82@gmail.com

Фастовець Марина Миколаївна

Фастовець Марина Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

У 1999 р. з відзнакою закінчила УМСА за спеціальністю "Лікувальна справа", у 2000 р. з відзнакою закінчила магістратуру та інтернатуру за фахом "Педіатрія".

У 2004р. захистила дисертацію за темою "Патогенетичні аспекти лікування і профілактики залізодефіцитних анемій у дітей раннього віку в умовах нітратного навантаження організму", отримала науковий ступінь кандидата медичних наук.

З 2003р. працює асистентом кафедри факультетської педіатрії, в 2015 році переведена на посаду доцента кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією, у 2019р. присвоєне вчене звання доцента кафедри.

У грудні 2016 року пройшла стажування з педіатрії на базі Vilnius University Medical Faculty and Childrens Hospital of Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos (м. Вільнюс, Литва).

Є автором 92 опублікованих праць, серед яких монографія (міжнародне видання), навчальний посібник із грифом МОЗ України, статті, включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus, деклараційний патент на винахід, патент на корисну модель, інформаційний лист, авторське право на твір.

З 2016р. має вищу кваліфікаційну категоряю з фаху «Педіатрія»,  з 2019р. – спеціалізацію з фаху «Дитяча ендокринологія».

Напрямок науково-практичної діяльності – дитяча ендокринологія.

Є членом Асоціації педіатрів Полтавської області.

Адреса електронної пошти: FastovetsM@i.ua

Гасюк Наталія Іванівна

Гасюк Наталія Іванівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

В 1999 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1999 по 2000 рр. - магістратура та інтернатура за фахом «Педіатрія».

В 2006 році захистила роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Клініко-морфологічні аспекти первинних уражень легень у передчасно народжених дітей».

Має вищу лікарську категорію з фаху «Педіатрія»,  спеціалізацію з фаху «Неонатологія», є автором понад 50 друкованих робіт.

Працює на базі КП «Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні Полтавської обласної ради» в Центрі розвитку та реабілітації дітей раннього віку.

Напрямок науково-практичної діяльності – патологія дітей раннього віку; катамнестичне спостереження за дітьми з груп ризику по затримці розвитку та/або розвитку хронічних захворювань.

Адреса електронної пошти: gasyukn7@gmail.com

Калюжка Олена Олександрівна

Калюжка Олена Олександрівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

В 2001 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2001 по 2002 рр. - магістратура та інтернатура за фахом «Педіатрія».

В 2006 році захистила роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Патогенетичні та гемостазіологічні аспекти внутрішньошлуночкових крововиливів у новонароджених в ранньому неонатальному періоді».

Має першу лікарську категорію з фаху «Неонатологія»,  спеціалізацію з фаху «Педіатрія», є автором понад 50 друкованих робіт.

Працює на базі КП «Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради» у відділенні сумісного перебування матері та дитини.

Напрямок науково-практичної діяльності – неонатологія.

Член Асоціації неонатологів та педіатрів Полтавської області.

Електронна пошта: alenakaliuzhka@gmail.com

Соловйова Галина Олексіївна

Соловйова Галина Олексіївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

В 2002 році з відзнакою закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю «педіатрія», в 2004 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Неонатологія», в 2010 році закінчила клінічну ординатуру за фахом «Неонатологія» в Луганському державному медичному університеті. З 01.09.2010 р. по 01.12.2015 р. навчалася в заочній аспірантурі за спеціальністю «Педіатрія». В 2010 році отримала вторинну спеціалізацію за спеціальністю «Функціональна діагностика» у Харківській медичній академії післядипломної освіти, лікарська категорія - перша.

У 2014 році захистила у дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою “Порушення ритму серця та дихання у недоношених новонароджених із перинатальним ураженням центральної нервової системи”.

З липня 2014 року працює лікарем – неонатологом  відділення інтенсивного постнатального догляду неонатального стаціонару Перинатального центру КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського М.В. Полтавської обласної ради», лікарська категорія – вища.

З червня 2015 року працює асистентом кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією. З 2019 року на посаді доцента кафедри. 

В 2017 році пройшла стажування у дитячій лікарні провінції Хунань (м. Чанша, Китай) за програмою англомовного тренінгу медичного спрямування «Training Course on Neonate and Preterm Baby Treatment for Developing Countries».

В 2018 році – стажування в Австрії (м. Зальцбург) з напрямку неонатологія.

Має 78 наукових праць, 9 патентів на корисну модель, 6 інформаційних листів про нововведення в систему охорони здоров’я України, 2 монографії, 1 навчальний посібник, 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. 

Напрямок науково-практичної діяльності – неонатологія. Є членом Асоціації неонатологів України.

Адреса електронної пошти: halysol2017@gmail.com

Козакевич Вероніка Клавдіївна

Козакевич Вероніка Клавдіївна

кандидат медичних наук, асистент кафедри

В 1984 році закінчила лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Має спеціалізацію з педіатрії, лікарська категорія – вища. У 2001 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Стан соматичного здоров’я та фактори ризику щодо його порушень у дітей шкільного віку».

Є автором 125 друкованих робіт, 3-х  раціоналізаторських пропозицій.  Має патент та авторське право на твір.

Напрямок науково-практичної діяльності – дитяча нутриціологія.

Відповідає за лікувальну роботу на кафедрі.

Адреса електронної пошти: vkozakevich_doktor@ukr.net

Жук Людмила Анатоліївна

Жук Людмила Анатоліївна

кандидат медичних наук, асистент кафедри

В 2003 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2003 по 2004 рр. навчалася в магістратурі та інтернатурі за фахом ”Педіатрія” на кафедрі педіатрії. В 2004 р прийнята на посаду  асистента кафедри. В 2009 році захистила роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії при гострих бронхолегеневих захворювань у дітей, інфікованих Chlamydiae Pneumoniae»

Автор 40 наукових праць. Має другу кваліфікаційну категорію з фаху «Педіатрія». Є членом асоціації педіатрів України.

Адреса електронної пошти: Ladocdoctor@gmail.com

Мелащенко Олена Іванівна

Мелащенко Олена Іванівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри

В 1999 р. закінчила Українську медичну стоматологічну академію  за спеціальністю «лікувальна справа»,  у 2000 р. – інтернатуру зі спеціальності «педіатрія» в КМАПО ім.. Шупика П.Л.

З 2003 по 2007р. - аспірантура на кафедрі пропедевтики педіатрії з доглядом за дітьми та факультетської педіатрії з неонатологією ВДНЗУ«УМСА». Тема кандидатської дисертації «Клініка, перебіг і катамнез дітей з вродженими цитомегаловірусною та  герпетичною інфекціями», 2014 р.

З 2007 року працює асистентом кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією УМСА.  Є автором  34 наукових праць. Лікар-спеціаліст з фаху «Педіатрія».

Адреса електронної пошти: melleniv@gmail.com

Чернявська Юлія Ігорівна

Чернявська Юлія Ігорівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю лікувальна справа у 2006 році. Із серпня 2006 р. по червень 2008 р. навчалася в інтернатурі з фаху «Анестезіологія» на базі УМСА. У 2008 р. отримала спеціалізацію з дитячої анестезіології та у 2013 р. за фахом "Неонатологія", працює дитячим лікарем-анестезіологом у відділенні інтенсивної терапії Дитячої міської клінічної лікарні м. Полтави, лікарська категорія – перша.

З 2015 року працює асистентом кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією. У 2016 році захистила дисертаційну роботу за темою: «Клініко-генетичні механізми порушень системної і органної гемодинаміки у передчасно народжених дітей з ранніми бактеріальними інфекціями» та здобула ступінь кандидата медичних наук. Має більше ніж 40 наукових праць, в тому числі патенти на корисну модель та інформаційні листи.

В липні 2018 року пройшла стажування у м. Вільнюсі, м. Каунасі (Литва) на базі дитячої лікарні Сантарос клінікос Університетської клініки та Дитячої клініки Каунаської медичної академії Литовського університету. У грудні 2018 р. отримала сертифікат С1 рівня володіння англійською мовою (British Council Ukraine). У січні 2019 р. – стажування у м. Зальцбург (Австрія) за програмою Open Medical Institute Pediatric Anesthesiology.

Є членом Асоціації анестезіологів України та Асоціації неонатологів України.

Адреса електронної пошти: ycherniavska32@gmail.com

Артьомова   Наталія  Сергіївна

Артьомова   Наталія  Сергіївна

кандидат медичних наук, асистент кафедри

У 2008 році з відзнакою закінчила УМСА, за спеціальністю «Лікувальна справа». З серпня 2011 року працює дитячим гематологом онко-гематологічного відділення Дитячої міської клінічної лікарні міста Полтави.

У 2013 році завершила навчання в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №1 з пропедевтикою, неонатологією та дитячими інфекційними хворобами  УМСА.

З вересня 2013 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією. В 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прогнозування та попередження виникнення внутрішньошлуночкових крововиливів та їх несприятливих наслідків у передчасно народжених дітей». 

Працює на базі КП «Дитячої міської клінічної лікарні  Полтавської міської ради», онко-гематологічне  відділення.

Має  понад 40 друкованих робіт, 2 патенти на винахід, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, вищу лікарську категорію з фаху "Педіатрія"

Напрямок науково-практичної діяльності – дитяча онко-гематологія.

Є діючим членом Асоціації педіатрів України, Європейської асоціації гематологів (ЕНА), Международної спільноти дитячої онкології(SIOP), Мультинаціональної ассоціації підтримуючої терапії раку (MASCC).

Адреса електронної пошти: artyom.owanataliya@gmail.com

Малахова Валерія Михайлівна

Малахова Валерія Михайлівна

кандидат медичних наук, асистент кафедри

Закінчила Харківський національний медичний університет за спеціальністю педіатрія у 2009 році. Із серпня 2009 р. по червень 2011 р. навчалася в інтернатурі з фаху  "Педіатрія" на базі ХНМУ. У 2009 р. отримала спеціалізацію з Педіатрії та у 2012 р. за фахом "Дитяча анестезіологія", працювала дитячим лікарем-анестезіологом у відділенні інтенсивної терапії КНП "Дитяча міська клінічна лікарня" Харківської міської ради.

З 2016 по 2021 роки працювала асистентом кафедри педіатрії №2 ХНМУ. У 2021 році захистила дисертаційну роботу за темою: «Оптимізація діагностики та прогнозування формування бронхіальної астми у дітей з урахуванням стану аерогематичного бар'єру легень» та здобула ступінь доктора філософії.

Має 28 наукових праць, в тому числі патент на винахід,  3 патенти на корисну модель, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 3 статті у журналах Scopus.

З вересня 2021 року працює асистентом кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією.

З 2021 року має першу кваліфікаційну категорію з фаху «Педіатрія», з 2017 року – другу кваліфікаційну категорію з фаху «Дитяча анестезіологія».

Є членом Асоціації педіатрів Харківської області.

Напрямок роботи – патологія дітей раннього віку.

Адреса електронної пошти: malakhovavaleriia@gmail.com

Романенко Наталія Михайлівна

Романенко Наталія Михайлівна

Старший лаборант

 

 
Руднік Ольга Вікторівна

Руднік Ольга Вікторівна

Старший лаборант

 

 
Михалицька Світлана

Михалицька Світлана

лаборант кафедри

Кузьменко Ганна Сеогіївна

Кузьменко Ганна Сеогіївна

підсобний робітник 

Коноваленко Валентина Іванівна

Коноваленко Валентина Іванівна

підсобний робітник