02 квітня 2023 року pediatric1@pdmu.edu.ua

Кафедра педіатрії №1 із неонатологією

Про кафедру

Місія ОПП Медицина, ОПП Педіатрія, ОПП Сестринська справа, ОПП Парамедик - полягає у поліпшенні здоров’я окремої людини та суспільства в цілому, шляхом підготовки висококваліфікованих лікарів-педіатрів та середніх медичних працівників з глибокими спеціалізованими знаннями по фізіології та патології дітей, які ґрунтуються на сучасних наукових здобутках у галузі педіатрії, що дозволить розв’язувати складні завдання в нетипових ситуаціях, провидити дослідницьку та наукову діяльність, ефективно впроваджувати спеціальні компетентності у клінічну практику.

Цвіренко Світлана Миколаївна 

Цвіренко Світлана Миколаївна 

завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент кафедри

e-mail: elajsa@ukr.net Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «Лікувальна...

Похилько Валерій Іванович

Похилько Валерій Іванович

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: v.i.pokhylko@gmail.com Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, лікувальний факульте...

Фесенко Марія Євгенівна

Фесенко Марія Євгенівна

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: fesenko_mv@ukr.net Закінчила Харківський медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». Захистила...

Корисні ресурси

ПДМУ